ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Εντόπιση της αθηροσκληρωτικής νόσου στο διχασμό των καρωτίδων προκαλεί στένωση της έσω καρωτίδας.

Η νόσος εκδηλώνεται με τη μορφή παροδικού ή μόνιμου εγκεφαλικού επεισοδίου. Συνήθως, στενώσεις της έσω καρωτίδας μεγαλύτερες του 70%, είτε ασυμπτωματικές, είτε συμπτωματικές, αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Μικρότερου βαθμού στενώσεις αντιμετωπίζονται με αντιαιμοπεταλικά φάρμακα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται είτε με την κλασική καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (υπό γενική αναισθησία), είτε με τη νέα μέθοδο της αγγειοπλαστικής, με τοποθέτηση stent (υπό τοπική αναισθησία).

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

hCaptcha